WEB 3.0: Η εξέλιξη του διαδικτύου

Το Web 3.0 είναι η τρίτη γενιά υπηρεσιών διαδικτύου για ιστότοπους και εφαρμογές που θα επικεντρωθεί στη χρήση μιας κατανόησης δεδομένων από μηχανές οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη συλλογή και επεξεργασία τους. Ο απώτερος στόχος του Web 3.0 είναι να δημιουργήσει πιο έξυπνες, συνδεδεμένες και ανοιχτές ιστοσελίδες.

Το Web 3.0 δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, οπότε δεν υπάρχει σταθερός ορισμός. Χρειάστηκε πάνω από δέκα χρόνια για τη μετάβαση από τον αρχικό ιστό, το Web 1.0, στο Web 2.0, και αναμένεται να διαρκέσει για όσο χρονικό διάστημα, αν όχι περισσότερο, η πλήρης υλοποίηση και ο ανασχεδιασμός του ιστού με το Web 3.0 επιτευχθεί. Εντούτοις, οι τεχνολογίες που πιστεύουν ορισμένοι ότι θα δημιουργήσουν και τελικά θα καθορίσουν το Web 3.0 βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη. Οι έξυπνες οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν ασύρματα δίκτυα και το Internet of Things (IoT) είναι δύο παραδείγματα για το πώς το Web 3.0 επηρεάζει ήδη την υπάρχουσα τεχνολογία.

Εάν η τάση αλλαγής εντοπιστεί από το Web 1.0, όπου οι άνθρωποι διαβάζουν ιστοσελίδες στατικών πληροφοριών αλλά σπάνια αλληλεπιδρούν μαζί τους, στο Web 2.0, ένα διαδραστικό και κοινωνικό ιστό που επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ χρηστών, τότε μπορεί να υποτεθεί ότι το Web 3.0 θα αλλάξει το πως δημιουργούνται οι ιστοσελίδες και πώς αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι μαζί τους.

Χαρακτηριστικά του web 3.0

Το Web 3.0 αναπτύσσετε με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη (AI), τον σημασιολογικό ιστό και τις διεισδυτικές τεχνολογίες. Η ιδέα πίσω από τη χρήση του AI έχει ως στόχο την παροχή ταχύτερων και πιο σχετικών δεδομένων στους τελικούς χρήστες. Ένας δικτυακός τόπος που χρησιμοποιεί AI θα πρέπει να είναι σε θέση να φιλτράρει και να παρέχει τα δεδομένα που πιστεύει ότι ένας συγκεκριμένος χρήστης θα το κρίνει κατάλληλα. Οι συλλογικοί σελιδοδείκτες (Social Bookmarks) μπορεί να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα από την Google, αφού τα αποτελέσματα είναι ιστότοποι που έχουν ψηφιστεί από τους χρήστες. Ωστόσο, αυτά τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να παραποιούνται. Το AI θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να διαχωρίσει τα σωστά αποτελέσματα από τα ψευδεπίγραφα, επομένως παρόμοια αποτελέσματα με τα social bookmarks και τα κοινωνικά μέσα, αλλά χωρίς κακή ανατροφοδότηση.

Ένας τεχνητά έξυπνος ιστός θα εισαγάγει επίσης εικονικούς βοηθούς, ένα στοιχείο που ήδη εμφανίζεται σήμερα ως μια πτυχή ενσωματωμένη σε μια συσκευή ή μέσω 3rd party εφαρμογών.

Η ιδέα πίσω από τον σημασιολογικό ιστό είναι να κατηγοριοποιήσει και να αποθηκεύσει πληροφορίες με τρόπο που βοηθά να δείξει σε σύστημα τι σημαίνουν τα συγκεκριμένα δεδομένα. Με άλλα λόγια, ένας ιστότοπος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τις λέξεις που τίθενται στα ερωτήματα αναζήτησης με τον ίδιο τρόπο που ένας άνθρωπος θα του επέτρεπε να παράγει και να μοιράζεται ένα καλύτερο περιεχόμενο. Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιεί επίσης AI. Ο σημασιολογικός ιστός θα διδάξει σε έναν υπολογιστή τι σημαίνουν τα δεδομένα και τότε η AI θα λάβει τις πληροφορίες και θα τις χρησιμοποιήσει.

Η διεισδυτική τεχνολογία στην πληροφορική αναφέρεται στην ενσωματωμένη επεξεργασία σε καθημερινά αντικείμενα, γεγονός που επιτρέπει την ενδοεπικοινωνία των συσκευών σε περιβάλλον χρήστη. Αυτό θεωρείται ότι είναι μια άλλη ιδιότητα που θα έχει το Web 3.0 και είναι παρόμοια ως έννοια με το IoT.

Οι τεχνολογίες που θα απαρτίζουν αυτές τις ιδιότητες περιλαμβάνουν microformats, data mining, αναζήτηση φυσικής γλώσσας και μηχανική μάθηση. Το Web 3.0 θα επικεντρωθεί περισσότερο στις τεχνολογίες peer-to-peer (P2P), όπως το blockchain. Άλλες τεχνολογίες, όπως τα ανοιχτά δεδομένα API, οι μορφές δεδομένων και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν κατά την ανάπτυξη εφαρμογών Web 3.0.

Web 3.0 και Web 2.0

Το Web 2.0 αναφέρεται σε ιστότοπους και εφαρμογές που χρησιμοποιούν περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες για χρήστες. Το Web 2.0 χρησιμοποιείται σήμερα σε πολλές ιστοσελίδες, με κύριο άξονα τη διαδραστικότητα και την αλληλεπίδραση των χρηστών. Το Web 2.0 επικεντρώθηκε επίσης στην παροχή καθολικών συνδέσεων δικτύου και καναλιών επικοινωνίας. Η διαφορά μεταξύ του Web 2.0 και του 3.0 είναι ότι το Web 3.0 επικεντρώνεται περισσότερο στη χρήση τεχνολογιών όπως η μηχανική μάθηση και η AI για την παροχή σχετικού περιεχομένου σε κάθε χρήστη και όχι μόνο στο περιεχόμενο που παρείχαν άλλοι χρήστες. Το Web 2.0 επιτρέπει ουσιαστικά στους χρήστες να συνεισφέρουν και μερικές φορές να συνεργάζονται στο περιεχόμενο του ιστότοπου, ενώ το Web 3.0 πιθανότατα θα μετατρέπει αυτές τις θέσεις εργασίας σε τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού και τεχνολογιών AI.

Comments are closed.